სოციალური მომსახურების ხელმისაწვდომობის ბარიერების კვლევა

დიაგრამა

*მიკუთვნებული შეწონვა:

გაეცანით პასუხებს

შეწონვა:
ჯგუფი:
ქვეჯგუფი:
შეკითხვა:
კოდი:
Data Type:
აღწერითი სტატისტიკა:
 • Total Responses:
 • Min:
 • Max:
 • Mean:
 • Median:
 • Mode:
 • 25th Percentile:
 • 50th Percentile:
 • 75th Percentile:
 • Variance:
 • Standard Deviation:
შენიშვნები:
პასუხები:

  ჩაშლილია

  შეწონვა:
  ჯგუფი:
  ქვეჯგუფი:
  შეკითხვა:
  კოდი:
  Data Type:
  აღწერითი სტატისტიკა:
  • Total Responses:
  • Min:
  • Max:
  • Mean:
  • Median:
  • Mode:
  • 25th Percentile:
  • 50th Percentile:
  • 75th Percentile:
  • Variance:
  • Standard Deviation:
  შენიშვნები:
  პასუხები:

   გაფილტრულია

   შეწონვა:
   ჯგუფი:
   ქვეჯგუფი:
   შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   აღწერითი სტატისტიკა:
   • Total Responses:
   • Min:
   • Max:
   • Mean:
   • Median:
   • Mode:
   • 25th Percentile:
   • 50th Percentile:
   • 75th Percentile:
   • Variance:
   • Standard Deviation:
   შენიშვნები:
   პასუხები:

    შეწონილია

    შეწონვა:
    ჯგუფი:
    ქვეჯგუფი:
    შეკითხვა:
    კოდი:
    Data Type:
    აღწერითი სტატისტიკა:
    • Total Responses:
    • Min:
    • Max:
    • Mean:
    • Median:
    • Mode:
    • 25th Percentile:
    • 50th Percentile:
    • 75th Percentile:
    • Variance:
    • Standard Deviation:
    შენიშვნები:
    პასუხები:
     სიღრმისეული ანალიზისთვის შეგიძლიათ მონაცემთა შემდეგ ფორმატში ჩამოტვირთვა.
     • CSV
     • R
     • SPSS
     • STATA

     თქვენი მოთხოვნის შესრულების დროს წარმოიშვა პრობლემა

     ამ მოთხვნისთვის მონაცემები არ მოიძებნა