გაეროს ბავშვთა ფონდის მონაცემთა პორტალი: ვახდენთ ცვლილებებს მონაცემების საშუალებით
გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს წარმომადგენლობა პარტნიორებთან ერთად აგროვებს მონაცემებს საქართველოში ბავშვთა მდგომარეობის შესახებ. ამ ცოდნას ის იყენებს ეროვნული და გლობალური გადაწყვეტილებების მიმღებთა ინფორმირებისათვის, რათა, საბოლოო ჯამში, გაუმჯობესდეს ბავშვთა კეთილდღეობა საქართველოში.

უახლესი მონაცემები

ახალგაზრდების ეროვნული კვლევა საქართველოში
„ახალგაზრდების ეროვნული კვლევა საქართველოში“ ჩატარდა საქართველოს...
საქართველოს მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევა 2013
საქართველოს მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევა წარმოადგენს ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ...

რჩეული ფაქტები