საქართველოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა აღწერის მონაცემები დაწყებით განათლებასა და ბავშვთა დაცვასთან დაკავშირებით

Chart

*Applied weight:

Explore Answers To

Weight:
Group:
Subgroup:
Question:
Code:
Data Type:
Descriptive Statistics:
 • Total Responses:
 • Min:
 • Max:
 • Mean:
 • Median:
 • Mode:
 • 25th Percentile:
 • 50th Percentile:
 • 75th Percentile:
 • Variance:
 • Standard Deviation:
Notes:
Answers:

  Broken Down By

  Weight:
  Group:
  Subgroup:
  Question:
  Code:
  Data Type:
  Descriptive Statistics:
  • Total Responses:
  • Min:
  • Max:
  • Mean:
  • Median:
  • Mode:
  • 25th Percentile:
  • 50th Percentile:
  • 75th Percentile:
  • Variance:
  • Standard Deviation:
  Notes:
  Answers:

   Filtered By

   Weight:
   Group:
   Subgroup:
   Question:
   Code:
   Data Type:
   Descriptive Statistics:
   • Total Responses:
   • Min:
   • Max:
   • Mean:
   • Median:
   • Mode:
   • 25th Percentile:
   • 50th Percentile:
   • 75th Percentile:
   • Variance:
   • Standard Deviation:
   Notes:
   Answers:

    Weighted By

    Weight:
    Group:
    Subgroup:
    Question:
    Code:
    Data Type:
    Descriptive Statistics:
    • Total Responses:
    • Min:
    • Max:
    • Mean:
    • Median:
    • Mode:
    • 25th Percentile:
    • 50th Percentile:
    • 75th Percentile:
    • Variance:
    • Standard Deviation:
    Notes:
    Answers:
     For more in-depth analysis, you can download this dataset in one of the following formats.
     • CSV
     • R
     • SPSS
     • STATA

     An error occurred while processing your request.

     No data was found for your request.