საქართველოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა აღწერის მონაცემები დაწყებით განათლებასა და ბავშვთა დაცვასთან დაკავშირებით

Dates Collected: 12 Apr 2012 - 07 Jun 2013
Date Released: 12 Jan 2014

2012 წლის 4 დეკემბერს გაეროს ბავშვთა ფონდთან (UNICEF) დადებული ხელშეკრულების თანახმად, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა განახორციელა პროექტი სახელწოდებით "მონაცემთა შეგროვება ადრეული სწავლებისა და ბავშვებზე ზრუნვისათვის საქართველოში", რომელიც 2012 წლის 4 დეკემბრიდან 2013 წლის 7 ივლისამდე პერიოდს მოიცავს.

Highlights

2012 წლის 4 დეკემბერს გაეროს ბავშვთა ფონდთან (UNICEF) დადებული ხელშეკრულების თანახმად, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა განახორციელა პროექტი სახელწოდებით “მონაცემთა შეგროვება ადრეული სწავლებისა და ბავშვებზე ზრუნვისათვის საქართველოში”, რომელიც 2012 წლის 4 დეკემბრიდან 2013 წლის 7 ივლისამდე პერიოდს მოიცავს.

ხსენებული პროექტის ფარგლებში საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა განახორციელა შემდეგი ღონისძიებები:

 • განსაზღვრა სკოლამდელი აღზრდის ინდიკატორები და შეადგინა საპილოტე კითხვარები.

 • ჩაატარა საცდელი გამოკითხვა.

 • შეადგინა საბოლოო კითხვარები და შესაბამისი ინსტრუქციები.

 • განაახლა საჯარო სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ნუსხა.

 • გამოკითხვის საველე სამუშაოებს თან სდევდა მონაცემთა შემდგომი შეყვანა და დამუშავება, აგრეთვე, მონაცემთა ბაზის გაწმენდა და ანალიზი.

 • მომზადდა საბოლოო ანალიტიკური ანგარიში.

საველე სამუშაოებმა საქართველოს 1,259 საჯარო სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება (საბავშვო ბაგა-ბაღი) მოიცვა. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში ნაჩვენებია რეგიონებში არსებული საბავშვო ბაგა-ბაღების რაოდენობა.

 რეგიონი

საბავშვო ბაგა-ბაღების რაოდენობა

თბილისი

157

აჭარა

57

გურია

70

იმერეთი

239

კახეთი

205

მცხეთა-მთიანეთი

55

რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი

36

სამეგრელო-ზემო სვანეთი

226

სამცხე-ჯავახეთი

34

ქვემო ქართლი

84

შიდა ქართლი

96

სულ

1,259

2011-2012 წლებში არ იმუშავა 15-მა საბავშვო ბაგა-ბაღმა: აჭარაში, მცხეთა-მთიანეთსა და შიდა ქართლში თითო-თითომ; იმერეთსა და სამეგრელო-ზემო სვანეთში ორ-ორმა; სამმა გურიაში; და ხუთმა კახეთში. ამგვარად, 2011/2012 სასწავლო წელს ჩვენ 1,244 საბავშვო ბაგა-ბაღის მონაცემები მოვიპოვეთ.

 

 • Data Collection For Early Learning And Child Protection In Georgia
  Date Released: 01 Jan 2013
  Language: English

  In line with the grant agreement between UNICEF and Geostat which was concluded on 4 December 2012, Geostat carried out a project entitled "Data Collection for Early Learning and Child Protectionin Georgia" during the period 4 December 2012 to 7 June 2013.

 • საქართველოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა აღწერის მონაცემები დაწყებით განათლებასა და ბავშვთა დაცვასთან დაკავშირებით
  Date Released: 01 Jan 2013
  Language: ქართული

  2012 წლის 4 დეკემბერს გაეროს ბავშვთა ფონდთან (UNICEF) დადებული ხელშეკრულების თანახმად, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა განახორციელა პროექტი სახელწოდებით "მონაცემთა შეგროვება ადრეული სწავლებისა და ბავშვებზე ზრუნვისათვის საქართველოში", რომელიც 2012 წლის 4დეკემბრიდან 2013 წლის 7 ივლისამდე პერიოდს მოიცავს.

Dates Collected:
12 Apr 2012 - 07 Jun 2013
Date Released:
12 Jan 2014
Total Responses:
1,260
Analyzable Questions:
216
Weighted Data:
No
Date Added to Site:
30 Mar 2015
Date Last Updated:
25 Aug 2019

To review UNICEF's terms of use, licensing, and other relevant information, please visit UNICEF's index (English only) of important legal information.

http://www.unicef.org/about/legal_index.html

For more in-depth analysis, you can download this dataset in one of the following formats.
 • CSV
 • R
 • SPSS
 • STATA